Bevarade, levande och konstgjorda träd, Som jag nämnde i den första delen av denna artikel ‘Introduktion till bevarade träd’, är bevarade träd endast tillåtna att placeras inomhus. Så när vi gör den här jämförelsen är det viktigt att ta hänsyn till att vi bara pratar om träd som ska placeras inomhus.

Vi kommer att täcka dessa två ämnen: budget och kvalitet.

Konstgjorda och konserverade träd behöver båda inget underhåll, förutom att ta bort damm, vilket innebär att underhållskostnaderna är ganska mycket 0 SEK.
Varför skulle man då ändå välja ett konserverat träd framför ett konstgjort? Svaret handlar om två saker: budget och kvalitet. Vad är du ute efter kvalitetsmässigt och vad är du villig att spendera? Konstgjorda träd är billigare men det är lätt att se att det är ett konstgjort träd, inte ett riktigt. Konserverade träd är dyrare än konstgjorda, men de kommer inte att skiljas från ett levande träd på grund av dess konserveringsprocess. Om du letar efter 100% naturlig kvalitet, är konserverade träd ditt alternativ. Om budgeten inte är en diskussionsfråga står valet mellan ett levande och ett konserverat träd. Vi vet att levande träd behöver underhåll. De behöver bevattningssystem, solljusinstallationer, skötsel, beskärning och utbyte för att hålla trädet levande och representativt. Det är lätt att förstå att ett levande träd kommer att vara det mest kostsamma valet mellan dessa två. Ett konserverat träd behöver inget underhåll, som tidigare nämnts. Även om budgeten inte är ett problem, varför skulle du då välja ett dyrare alternativ, ett levande träd och underhålla det? När du kan välja samma naturliga kvalitet, men sparar i kostnader? Det finns bara ett argument, och det här är en fråga som vi får mycket. Det handlar om den “friska luften” och syre som träd producerar åt oss. Det korta svaret på detta argument är: syret som ett levande träd producerar påverkar dig inte som du trodde att det skulle göra. Det finns positiva psykologiska effekter på vad grönska gör med dig, vilket i det här fallet är den viktigaste faktorn.
Positiva effekter är till exempel:
1) Mindre stress
2) Mer produktivitet
3) Bättre koncentration
 
För att dessa effekter ska inträffa behöver grönskan inte vara levande. Det behöver bara vara grönt.